Borgerforeningens historie

Ungdomshjemmet startede for mange år siden. Som et sted socialdemokratiet ejede og brugte, som mødested og opbevaring af faner mm. Partiet mente at huset ville gøre mere gavn for lokalområdets borgere. De solgte det til den nyopstartede Langebæk Borgerforening for en krone.

Huset har igennem tiden siden da været samlingspunkt for møder, udlejning, dagplejesammenkomster, foredrag, diskoteker, loppemarkeder og årstidernes traditionelle fester. Ligeledes har der været aktiviteter for børn og unge mellem 6 og 20 år.

Bestyrelsen består pt. af fem på generalforsamling valgte medlemmer samt to suppleanter. Det er bestyrelsens opgave at forvalte foreningens økonomi samt vedligeholdelse og udlejning af husets lokaler. Bestyrelsen arbejder ud fra de vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt og hvor medlemmer af foreningen har stemmeret og kan fremkomme med forslag.

Inden for det sidste år er der blevet dannet en aktivitetsgruppe, som mødes jævnligt for at støtte foreningens arbejde med at skabe aktiviteter for foreningens medlemmer.