Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Ved den årlige generalforsamling vælges medlemmerne af bestyrelsen for en 2-årige periode og suppleanterne for 1 år.

Bestyrelsen pr. 24/2 2016:

Formand Kate Friederichsen:
finke.pip@hotmail.com

Kasserer Anders Hemmingsen:
anders.h.hemmingsen@gmail.com

Flemming Rasmussen:
frasmussen23@gmail.com

Merete Brusvang:
meretebrusvang5@gmail.com

Charlotte Holten:
carcassdk@pc.dk

Suppleanter:

Gorm Scavenius Jensen:
gormjytte@mail.dk

Carsten Schjødt:
carstenobo@hotmail.com