Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen blev dannet i 2015 med et ønske om at kunne støtte op om Langebæk Borgerforenings virke til fremme af arrangementer der kan skabe mere liv omkring foreningen og “Ungdomshuset”.

Aktivitetsgruppen er en åben gruppe, hvor alle kan deltage i de jævnlige møder hvor gode ideer deles og arrangementer planlægges og udføres. Der er ikke mødepligt til møderne og man kan deltage som det passer ind i det program man i øvrigt har.

Indtil videre har aktivitetsgruppen stået bag ved arrangementer såsom bl.a. et livreddende førstehjælps kursus, “de fem tibetanere” forløb, sommerfest, julestue og suppeaften med fællessang.

Kontaktperson ; Lotte  carcassdk@pc.dk